21.01.20 Generalforsamling 11. marts

Så er det endnu engang tid til årets generalforsamling i Ffi Håndbold. Generalforsamling onsdag den 11 . marts 2020 kl. 17.00 i Klublokalet. Klubben er vært for forfriskninger under Generalforsamlingen og traktement efterfølgende.

PKT. 1 Valg af dirigent

PKT. 2 Formandens beretning

PKT. 3 Fremlæggelse og redegørelse for Klubbens økonomi

            Næste års budget for 2020 fremlægges til orientering

PKT. 4 Behandling af indkomne forslag

            Forslag skal være formanden i hænde sendt torsdag, den 27. februar 2020

PKT. 5 VALG AF FORMAND: Formand Nicolaj Horn genopstiller ikke

PKT. 6 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:

            På valg er Johnny Svensson og Anne Louise Kristensen

            Johnny Svensson og Anne Louise Kristensen genopstiller ikke

PKT. 7 Valg af revisor

PKT. 8 Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen, Ffi Håndbold

powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS