21.01.20 Nyt fra Bestyrelsen

Kære alle

Som oplyst på sidste generalforsamling stopper foreløbigt 3 medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med den kommende generalforsamling i marts 2020.

Nicolaj Horn, Johnny Svensson og Anne Louise Kristensen genopstiller ikke til bestyrelsen. Det betyder, at der skal vælges ny formand og som minimum 2 nye menige medlemmer til bestyrelsen. Der skal i bestyrelsen findes ny kasserer.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at rette henvendelse til den nuværende bestyrelse såfremt, der måtte være spørgsmål til bestyrelsesarbejdet.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Ffi Håndbold
Den 20 januar 2020

powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS