04.03.18 Generalforsamling fredag d. 9 marts kl.17.00

Kære alle!!

 

Så er tiden kommet, hvor FFI Håndbold afholder generalforsamling!!

 

Det foregår i mødelokalet i Idrætshallen, fredag den 9. marts 2018 kl. 17.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af regnskab og redegørelse for klubbens økonomi   

    Budget 2019 fremlægges til orientering

4. Behandling af indkomne forslag   

    Evt. forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00

5. Valg af formand   

    Nicolaj Horn modtager genvalg om nødvendigt, men opfordrer samtidig interesserede til, at stille op

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer   

På valg er Anne Louise Kristensen og Johnny Svensson, som modtager genvalg samt Jan Pedersen og Lene Kragh, som ikke ønsker genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Klik Her
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS