26.02.17 Generalforsamling

Kære alle!!

 

Så er tiden kommet, hvor FFI Håndbold generalforsamlingen for 2017 skal afholdes!!

 

Det foregår i Arena Nord, Atletcentrets Cafereria Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af regnskab og redegørelse for klubbens økonomi   

    Budget 2018 fremlægges til orientering

4. Behandling af indkomne forslag   

    Evt. forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 2. marts 2017 kl. 12.00

5. Valg af formand   

    Nicolaj Horn modtager genvalg

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer   

    På valg er Mogens Beck, som modtager genvalg samt Arne La Cour, som ikke ønsker genvalg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medlemmer opfordres til at deltage!!!!

 

 

På bestyrelsens vegne; Nicolaj Horn, formand

Klik Her
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS