15.03.19 Ekstraordinær Generalforsamling afholdes d.25/3 2019 kl.19.00!

Kære Alle,

Generalforsamlingen genoptages ved pkt. 5: valg af formand.

Punkter behandlet inden generalforsamlingen blev suspenderet står ved magt.

 

Dagsorden herefter:

Punkt 5: Valg af formand

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Punkt 7: Valg af revisor

Punkt 8: Eventuelt

 

Vel mødt i Atletcentret!

Klik Her
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS