01.03.15 Generalforsamling i FfI 13. marts

Der afholdes generalforsamling i Arena Nord.

Cafeteriet i Badmintonhallen danner rammen fredag den 13. marts 2015 kl. 17.00.

 

Med følgende dagsorden:

PKT.1  VALG AF DIRIGENT.

PKT.2  AFDELINGENS BERETNING.

PKR.3  FREMLÆGGELSE OG REDEGØRELSE

            FOR KLUBBENS ØKONOMI.

            NÆSTE ÅRS BUDGET 2015 FREMLÆGGES TIL ORIENTERING.

PKT.4  BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

        SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST

        FRADAG DEN 6 MARTS 2015.

PKT.5 VALG AF FORMAND.NICOLAI H. VILLIG TIL GENVALG.

PKT.6 VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER.

           PÅ VALG ER HANS J RØMER, MOGENS BECH, ARNE LA COUR.

           ALLE VILLIGE TIL GENVALG.

PKT.6 VALG AF REVISOR.

PKT. 7 EVENTUELT.

 

Med sportslig hilsen

 

HÅNDBOLDAFDELINGEN

powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS