Hvad er et Forældreråd?

Forældrerådet består af 2 forældre fra hver årgang, både på drenge- og pige siden.

Hvert år til sæsonstart skal alle holds forældre eller repræsentanter fra hold udpege repræsentanter til forældrerådet.

Forældrerådets møder bliver afholdt i FFI klublokale ved idrætshallen. Der afholdes møde efter behov eller efter aftale i forbindelse med et større arrangement.

Blandt forældrerådet udpeges repræsentanter som hjælper vores spillerudvalg med at afvikle møder og tage notat. Der hjælpes også med koordination fra spillerudvalg til bestyrelsen.

Forældrerådet samarbejder tæt sammen med trivselsudvalget (Tove og Eva)

Eksempler på Forældrerådets opgaver

-        At afholde forældrerådsmøder

-        At hjælpe til ved de forskellige arrangementer

-        At få skabt aktiviteter som kan hjælpe økonomisk til Slovenien eller lign.

-        At understøtte og finde hjælpere sammen med træneren til div. faste opgaver i FFI Håndbold (rødspættecup osv.)

Målet er 2 til 4 arrangementer pr. Sæson

powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS