Kære venner af FFI håndbold

FFI håndbold er en amatør klub, som har sine rødder i det frivillige, ulønnede foreningsarbejde. I FFI håndbold er der i øjeblikket ca. 400 aktive håndboldspillere. Vi er med i næsten alle rækker med ca. 30 turneringshold og kan glæde os over, at der bliver præsteret mange flotte sportslige resultater samtidig med, at vi forsøger at lave plads til dem, der ikke satser så meget. 

Herudover er der rigtig mange mennesker, der er dyb engageret i foreningsarbejdet i klubben. FFI håndbold har ikke noget egentlig værdigrundlag, men der er i efterhånden mange år udviklet sig en talemåde i klubben, hvor vi alle siger:

Klubben før holdet før den enkelte.

Dette betyder konkret i klubben, at vi forventer alle er klar til at yde en indsats når man bliver bedt om det. Til gengæld er vi også meget stolte af at kunne sige at alle har råd til at spille håndbold i FFI. Taget i betragtning af, hvor meget man betaler i kontingent i forhold til det man får tilbage fra klubben, viser det at det betaler sig at gøre en indsats.

Klubben bruger mange penge på at sikre at alle spillere får gode trænere, får stillet meget udstyr til rådighed, kørsel osv. Klubben yder således et stort tilskud til de mange stævner vi deltager i.

- det er meget vigtigt at alle giver et bidrag til klubarbejdet.

Hjørnestenen i klubbens økonomi er vores traditionelle Rødspætte Cup, der hvert år afvikles i påsken. Igen et arrangement der kræver alles opbakning, og de ca. 400 frivillige kan se frem til nogle hårde - men festlige dage i påsken.

Med den store opbakning vi møder overalt ser det ud til at være et grundlag for vores foreningsarbejde, og vi kan kun opfordre alle til at bakke op omkring dette. De mange sunde værdier klubben repræsenterer, og som så mange står bag.


Med venlig hilsen

Nicolaj Horn.

Formand FFI håndbold.

Klik Her
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS